กิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ”
บจก.ซาลเมค เพาเวอร์ ได้จัดกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัดและถวายสังฆทาน”เนื่่องในโอกาสทำบุญประจำเดือนเกิดสำหรับพนักงานท่านที่เกิดเดือนเมษายน สำหรับพนักงานท่านที่เกิดในเดือนนั้น ๆ จะได้ทำบุญประจำเดือนเกิดของตัวเอง
#ขอบพระคุณท่านผู้บริหารที่ได้จัดกิจกรมมดี ๆ แบบนี้นะคะ
#อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะ สาธุค่ะ

สถานที่ทำบุญ : วัดพิพิธประสาทสุนทร ( วัดลาดขวาง ) ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
เครดิต : ฝ่ายขายและการตลาด

785