กิจกรรมทำบุญเดือนเกิด

บริษัทซาลเมค เพาเวอร์ได้จัดกิจกรรมทำบุญประจำเดือนเกิดให้สำหรับพนักงาน และบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดลานวัด และถวายสังฆทาน   สำหรับพนักงานที่เกิดในเดือนนั้น ๆ เป็นกิจกรรมดีๆที่ทางบริษัทซาลเมคเพาเวอร์ มอบให้แก่พนักงาน

 

เครดิตฝ่ายขายและการตลาด

 

 

158