ในทุกๆ เดือนบริษัทจะทำกิจกรรม Big Cleaning ทุก 1 วันในแต่ละเดือน

 

352