กิจกรรมทำบุญประจำเดือนเกิด สำหรับพนักงานที่เกิดเดือนมีนาคม

 

เนื่องจากวันที่ 28 มีนาคม 2560 ทีผ่านมา บริษัท ซาลเมค เพาเวอร์ จำกัด  ได้นำพนักงานของบริษัทเข้าทำบุญประจำเดือนวันเกิด สำหรับพนักงานที่เกิดในเดือนนั้นๆ ได้ทำบุญประวันเดือนเกิดของตัวเอง

663