**สำหรับเดือนนี้พิเศษ ท่านผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมบ้านพนักงาน 2 ท่าน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานของท่านค่ะ**

” สองเท้าก้าวเดิน  สองมือจับกัน  แบ่งปันความสุข “

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562  บริษัท ซาลเมค เพาเวอร์ จำกัด  ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านพนักงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  โดยท่านผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

ได้เดินทางเข้าเยี่ยมบ้านพนักงาน เพื่อตรวจดูความเป็นอยู่ และกระชับความสัมพันธ์ให้เกิดความรักใคร่สามัคคีกันระหว่างพนักงาน  ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน

เครดิต : ฝ่ายขายและการตลาด

144