” สองเท้าก้าวเดิน  สองมือจับกัน  แบ่งปันความสุข “

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562  บริษัท ซาลเมค เพาเวอร์ จำกัด  ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านพนักงาน ประจำเดือนกันยายน 2562  โดยท่านผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

ได้เดินทางเข้าเยี่ยมบ้านพนักงาน เพื่อตรวจดูความเป็นอยู่ และกระชับความสัมพันธ์ให้เกิดความรักใคร่สามัคคีกันระหว่างพนักงาน  ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน

 

เครดิต : ฝ่ายขายและการตลาด

200