ทำบุญประจำเดือนเกิด สำหรับพนักงานที่เกิดเดือนมิถุนายน

%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94

 

เนื่องจากวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ทีผ่านมา บริษัท ซาลเมค เพาเวอร์ จำกัด  ได้นำพนักงานของบริษัท ทำบุญประจำเดือนเกิด

สำหรับพนักงานที่เกิดในเดือนนั้นๆ ได้ทำบุญประวันเดือนเกิดของพนักงาน

1764