🙂วันนี้วันดี ยินดีกับ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโครงการค่ะ….🏍🏍

🥰🥰อีกหนึ่งสวัสดิการดีๆ ที่ทางบริษัทมอบให้พนักงาน สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขให้กับพนักงาน
🙏🙏🙏พนักงานทุกคนต้องขอขอบพระคุณบริษัทและท่านผู้บริหาร มา ณ ที่นี้ที่มอบสวัสดิการดีๆนี้ค่ะ……

#สวัสดิการช่วยค่าผ่อนบ้าน🏠🏘🏢 , ผ่อนรถ🚗🚕🚎#

🌳เรารักสามัคคี เป็นน้ำหนึ่ง ใจเดียวกัน เสมือนครอบครัว🌳

114