?วันนี้วันดี ยินดีกับ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโครงการค่ะ….??

??อีกหนึ่งสวัสดิการดีๆ ที่ทางบริษัทมอบให้พนักงาน สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขให้กับพนักงาน
???พนักงานทุกคนต้องขอขอบพระคุณบริษัทและท่านผู้บริหาร มา ณ ที่นี้ที่มอบสวัสดิการดีๆนี้ค่ะ……

#สวัสดิการช่วยค่าผ่อนบ้าน??? , ผ่อนรถ???#

?เรารักสามัคคี เป็นน้ำหนึ่ง ใจเดียวกัน เสมือนครอบครัว?

1029