เมื่อเกิดการระบาดของโรคโควิด 19 ก็ส่งผลต่อทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบรายเล็กรายใหญ่ หรือแม้แต่ตัวลูกจ้างเองต่างได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อในครั้งนี้ด้วยกันทั้งสิ้น สำหรับผู้ที่ประกันตนที่จำเป็นต้องหยุดงาน อันเนื่องจากการระบาดของโควิด 19 คุณสามารถขอรับเงินชดเชย 50% จากประกันสังคมได้นะคะ

สำหรับผู้ประกันตน ม33 กว่า 16.5 ล้านคน ไม่ว่าจะคุณเป็น “นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตัน” ที่ขึ้นกับประกันสังคม หากคุณได้รับผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19 อาทิเช่น นายจ้างจำเป็นต้องหยุดกิจการเนื่องจากราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่ทำงานของคุณชั่วคราว รวมถึงลูกจ้างที่ไม่ได้ค่าจ้างจากการถูกสั่งกักตัว 14 วันเพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรค คุณสามารถขอรับเงินชดเชยจากประกันสังคม หรือ “ขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน” ตามกฎกระทรวงแรงงานได้ เพราะถือว่าการระบาดของโรคติดต่อ Covid-19 นั้นเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ซึ่งคุณจะได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงานเป็นจำนวนเงิน 50% ของค่าจ้างรายวัน ซึ่งจะจ่ายให้ไม่เกิน 90 วัน

ขั้นตอนการขอรับเงินชดเชยของ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตัน ม33 กรณีว่างงาน/หยุดงาน เนื่องจากโควิด 19

สำหรับลูกจ้าง

ขั้นตอนที่ 1 ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนต้องไปกรอกแบบคำขอ สปส.2-01/7 หรือ แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอ สปส.2-01/7 ได้จากลิ้งก์ที่ใส่ให้ หรือจะใช้จากรูปด้านล่างก็ได้ค่ะ

ขั้นตอนที่ 2 ลูกจ้างจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามจริง และต้องระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ ได้

ขั้นตอนที่ 3 ลูกจ้างนำแบบคำขอ สปส.2-01/7 ส่งให้นายจ้าง พร้อมกับแนบสำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ ที่เป็นชื่อของตัวเอง

ขั้นตอนที่ 4 ในกรณีที่ว่างงานจากการโดนกักตัว 14 วัน ตามนโยบายควบคุมการระบาดของโรคโควิด คุณจะต้องใช้เอกสารประกอบใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าให้กักตัวหรืออาจจะเป็นคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้คุณกักตัวก็ได้แนบไปด้วยนะคะ

ขั้นตอนที่ 5 กรณีที่นายจ้างโดนสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวจะต้องมีหนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิดด้วยเช่นกัน

สำหรับนายจ้าง

ขั้นตอนที่ 6 ต่อมาเป็นหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องยื่นแบบคำขอ สปส.2-01/7 และหนังสือรับรองการหยุดงาน (ในกรณีที่ราชการสั่งปิด / กรณีที่ต้องกักตัว) ของลูกจ้างทุกคนที่ได้รับผลกระทบ โดยคุณไม่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารที่ประกันสังคมค่ะ เพียงแค่เข้าไปที่ระบบ E-services ของสำนักงานประกันสังคม จากนั้นก็ทำการบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อย (วิธีใช้ E-services)

ขั้นตอนที่ 7 เมื่อคุณกรอกข้อมูลในระบบ E-services เสร็จแล้ว ให้คุณรวบรวมเอกสารทั้งหมด ส่งไปรษณีย์ไปยังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานที่ประกอบการของคุณตั้งอยู่ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บันทึกในระบบ E-services เสร็จสิ้น โดยให้ส่งแบบลงทะเบียน

รอรับเงิน

ขั้นตอนที่ 8 เมื่อนายจ้างส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว ประกันสังคมจะใช้เวลาในการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง และจะโอนเงินงวดแรกเข้าบัญชีของคุณภายใน 5 วันทำการ และจะโอนงวดต่อไปทุก ๆ สิ้นเดือนจนครบ

ไม่ได้รับเงิน

ขั้นตอนที่ 9 หากหลังจากนายจ้างส่งข้อมูลไปแล้ว และยังไม่ได้รับเงินชดเชยใด ๆ ผ่านทางบัญชี ให้ติดต่อสายด่วน 1506

หมายเหตุ

  1. ผู้ประกันตนไม่ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน เพื่อขอรับเงินชดเชยกรณีว่างงานเหมือนทั่ว ๆ ไปค่ะ คุณสามารถยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน หรือ สปส.2-01/7 ได้เลย
  2. ต้องเป็นลูกจ้างที่มีเงินสมทบครบ 6 เดือนใน 15 เดือน ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด 19
  3. นายจ้างไม่ต้องแจ้งลาออกหรือเลิกจ้างลูกจ้าง แต่ให้ส่งหนังสือรับรองว่าลูกจ้างต้องหยุดงานกี่วัน
  4. เน้นย้ำว่าไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงานประกันสังคมด้วยตัวเอง ให้ทำทุกอย่างผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
  5. หากมีข้อสงสัยให้โทรไปทราบถามสายด่วน 1506 กด 1 ตลอด 24 ชั่วโมง

วิธีใช้ E-services สำหรับนายจ้าง

ขั้นตอนที่ 1 สำหรับนายจ้างที่ใช้ระบบ E-services ครั้งแรก คุณจะต้องลงทะเบียนสมัครบัญชีผู้ใช้ก่อน

ขั้นตอนที่ 2 สำหรับผู้ที่เคยมีบัญชีผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่เว็บไซต์หลักของประกันสังคม https://www.sso.go.th/wpr/ จากนั้นกดที่ “สถานประกอบการ” จากนั้นระบบจะเปลี่ยนไปหน้าใหม่และให้คุณกดที่ “เข้าสู่ระบบ” ตามรูป

ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบซึ่งคุณจะต้องกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อเข้าสู้ระบบเรียบร้อยให้กดที่เมนู “แจ้งผู้ประกันตน หยุดงานชั่วคราว (ว่างงานสุดวิสัย)” ตามรูปเลยค่ะ

ขอบคุณข้อมูล  :  www.bestreview.asia

เครดิต  :  ฝ่ายขายและการตลาด

85