ยื่นภาษีออนไลน์ เริ่มต้นอย่างไร ?

การยื่นแบบภาษีออนไลน์ สำหรับพนักงานออฟฟิศกินเงินเดือน คุณจำเป็นต้องเตรียมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ที่ออกให้โดยบริษัทต้นสังกัดของคุณไว้ในมือ เพราะต้องใช้รายละเอียดในนั้นเพื่อกรอกในแบบฟอร์มออนไลน์ เมื่อเตรียมพร้อมแล้ว ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร ได้ที่ลิงก์นี้ E – Filing ยื่นแบบ – ชำระภาษีออนไลน์ คุณจะพบเจอกับหน้ายื่นแบบออนไลน์ของกรมสรรพากร ดังภาพด้านล่าง

 

 

จากนั้นให้กดเลือก ภ.ง.ด.90/91 ในส่วน “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” จะเข้าสู่หน้าต่อไป ดังภาพด้านล่าง

 

จากนั้นให้คุณกดเลือกที่ ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90/91 ที่อยู่ในช่อง ภ.ง.ด. 90/91 ยื่นด้วยตนเอง ทางด้านซ้ายมือ คุณจะเข้าสู่หน้า Login ของระบบ E – Filing ยื่นแบบ – ชำระภาษีออนไลน์ ดังภาพด้านล่าง

ให้คุณใสหมายเลขผู้ใช้ และรหัสผ่านลงไป แล้วกด ตกลง ซึ่งหมายเลขผู้ใช้งานนั้นคือ หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักของคุณนั่นเอง หากคุณยังไม่ได้ทำการลงทะเบียน ระบบจะพาคุณไปสู่หน้าลงทะเบียนทันที เมื่อคุณกรอกหมายเลขบัตรประชาชน แล้วกดตกลง เมื่อคุณทำตามขั้นตอนในการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย ก็จะเข้าสู่หน้า แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” ดังรูป

ขั้นตอนนี้ ให้คุณตรวจสอบรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้องและครบถ้วน หากต้องการแก้ไขชื่อ – นามสกุล ให้กดที่ เปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ผู้มีเงินได้” หากต้องการแก้ไขที่อยู่ ในกรณีที่สถานที่ที่คุณพักอาศัยในปัจุบันไม่ตรงกับบัตรประชาชน สามารถกดที่ แก้ไขที่อยู่” เมื่อทำแก้ไขและตรวจทานเสร็จเรียบร้อย ให้กดที่ ทำรายการต่อไป” จะเข้าสู่แบบฟอร์มในการยื่นภาษีออนไลน์

ขั้นตอนการยื่นแบบออนไลน์

แบบฟอร์มในการยื่นแบบภาษี จะเป็นหน้าเริ่มต้นในการยื่นแบบภาษีออนไลน์ของคุณ ดังรูป

 

ให้คุณกรอกรายละเอียดทางด้านซ้ายมือ คือ ชื่อสถานประกอบการ หรือชื่อบริษัทที่คุณทำงานอยู่, สถานภาพของคุณ, และสถานะการยื่นแบบ (รายละเอียดส่วนตัวของคุณที่ได้กรอกไว้เมื่อขั้นตอนที่แล้ว จะแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติในหน้านี้) หากคุณสมรสแล้ว และต้องการยื่นพร้อมคู่สมรส ให้คุณกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมที่ช่องด้านขวามือ เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จเรียบร้อย ให้กด “ทำรายการต่อไป”

 

ขั้นตอนต่อมา จะอยู่ในหน้า เลือกเงินได้/ลดหย่อน โดยทางฝั่งซ้ายมือ ให้คุณกดเลือกประเภทเงินได้ของคุณ หากเป็นพนักงานกินเงินเดือนทั่วไป ให้กดเลือกช่องแรก มาตรา 40(1) เงินได้จากการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง บำนาญ โบนัสฯ” ส่วนช่องด้านซ้ายมือ ให้กดเลือกเงินได้ที่ได้รับยกเว้นและค่าลดหย่อนต่าง ๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Funds), ประกันสังคม, กองทุนต่าง ๆ, ค่าท่องเที่ยวตามที่กฎหมายกำหนดว่าลดหย่อนภาษีได้ เป็นต้น เมื่อกดเลือกเรียบร้อยแล้วให้กด ทำรายการต่อไป”

 

 

คุณจะเข้าสู่หน้าบันทึกเงินได้ ซึ่งในหน้านี้ คุณต้องกรอกเงินได้ตามที่คุณระบุให้ในขั้นตอนที่แล้ว และภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ได้หักไปแล้ว ซึ่งเป็นตัวเลขที่ได้จากหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และรายละเอียดอื่น ๆ ถ้ามี เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น จากนั้นกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของ ผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งหมายถึงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทที่คุณทำงานอยู่นั่นเอง เมื่อเสร็จเรียบร้อยให้กด ทำรายการต่อไป”

เมื่อเข้าสู่หน้าบันทึกลดหย่อน ให้คุณกรอกกรอกจำนวนเงินที่หักเข้าประกันสังคม และค่าลดหย่อนอื่น ๆ (ถ้ามี) ที่คุณระบุเอาไว้ในขั้นตอนที่แล้ว ลงไป เมื่อเสร็จเรียบร้อยให้กด ทำรายการต่อไป” จะเข้าสู่หน้าสรุปการยื่นภาษีออนไลน์ ดังภาพด้านล่าง

 

โดยในหน้ายืนยันการยื่นแบบ หรือหน้าสรุปนี้ จะแจ้งรายละเอียดการชำระภาษีของคุณ ว่าจำเป็นต้องยื่นเพิ่ม หรือยื่นเกินไว้และได้รับภาษีคืน หากคุณต้องยื่นภาษีเพิ่ม สามารถเลือกผ่อนชำระภาษีได้เป็น 3 งวด โดยต้องกดเลือกที่ตัวเลือก ประสงค์” ด้านล่างสุด แต่หากว่าคุณชำระภาษีเกินเอาไว้ คุณสามารถเลือกบริจาคเงินภาษีที่ชำระเกินนั้นให้แก่พรรคการเมือง โดยการกด ประสงค์บริจาค” และเลือกพรรคการเมืองที่คุณต้องการบริจาคให้ แต่หากไม่ต้องการบริจาคและต้องการรับเงินภาษีคืน ให้คุณกด “ไม่ประสงค์บริจาค”

หากคุณชำระภาษีเกินเอาไว้ ในส่วนท้ายสุดของหน้าสรุปจะเป็นดังภาพด้านบน โดยหากคุณไม่ประสงค์จะบริจาค ระบบจะถามว่าคุณต้องการรับเงินภาษีคืนหรือไม่ หากคุณไม่ต้องการรับคืนให้คุณกดเลือก ไม่มีความประสงค์จะขอคืนเงินภาษี” แต่หากต้องการรับคืนให้คุณกดเลือก มีความประสงค์จะขอคืนเงินภาษี” เงินส่วนที่ชำระเกินเอาไว้ จะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่คุณระบุเอาไว้ในขั้นตอนแรก ในรูปแบบเช็คธนาคารกรุงไทย หรือหากคุณมีระบบพร้อมเพย์ ก็จะถูกโอนเข้าบัญชีนั้น จากนั้นกด ทำรายการถัดไป”

เมื่อกดเรียบร้อยแล้ว ก็จะถือว่ายื่นแบบออนไลน์เสร็จสมบูรณ์ โดยในหน้านี้คุณสามารถเลือกพิมพ์ ภ.ง.ด.91 เก็บไว้เป็นหลักฐานการยื่นภาษี ซึ่งเราแนะนำอย่างยิ่งให้พิมพ์เก็บเอาไว้ เพียงเท่านี้ การยื่นภาษีออนไลน์ของคุณก็เสร็จเรียบร้อย ง่าย ๆ ใช้เวลาเพียง 5 นาทีก็เสร็จแล้ว สะดวกมาก ๆ เลยใช่ไหมล่ะคะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.moneyguru.co.th/financial-tips/articles/%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81/

เครดิต : ฝ่ายสำนักงาน

358