ประหยัดพลังงาน ออฟฟิศ ลดโลกร้อน global warming อนุรักษ์พลังงาน อุปกรณ์สำนักงาน

วิธีประหยัดพลังงานในออฟฟิศ

คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ และเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานภายในออฟฟิศ วิธีการต่อไปนี้จะช่วยคุณประหยัดพลังงานพลังงานได้ และยังสามารถเอากลับไปใช้ที่บ้านได้อีกด้วยค่ะ

1. ปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ และปริ๊นเตอร์ เมื่อคุณเลิกใช้ หรือทำงานเสร็จแล้ว คุณจะประหยัดเงินถึง 2,500 บาทต่อปี เมื่อคุณปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ตอนกลางคืนและในวันหยุดสุดสัปดาห์ ในทางตรงกันข้าม บางคนมีความคิดว่า การเปิด-ปิด เครื่องเลเซอร์พรินเตอร์บ่อย ๆ ทำให้อายุการใช้งานของเครื่องสั้นลง เมื่อปิดเครื่องควรจะพักเครื่องอย่างน้อยที่สุด 1 ชั่วโมง จึงจะเปิดใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงาน

2. ถ้ามีกลุ่มคนที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนน้อยภายในสำนักงานของคุณ ควรจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ร่วมกัน โดยเลือกใช้ระบบให้เหมาะสมจะดีกว่าที่บนโต๊ะทำงานของทุกคนมีคอมพิวเตอร์ทุก ๆ โต๊ะ

ประหยัดพลังงาน ออฟฟิศ ลดโลกร้อน global warming อนุรักษ์พลังงาน อุปกรณ์สำนักงาน

3. เมื่อคุณทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขเอกสาร คุณควรจะแก้ไขบนจอคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยก่อน แทนที่จะ แก้ไขบนเอกสารที่พิมพ์ จากเครื่องพิมพ์หลาย ๆ ครั้ง เพราะจะทำให้คุณประหยัดทั้งไฟฟ้า กระดาษ และหมึกพิมพ์

4. การใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือการใช้สายต่อเชื่อมเพื่อใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน จะเป็นการลดจำนวนเครื่องพิมพ์ที่ตั้งอยู่อย่างไรคุณค่า ในเวลาที่ไม่ใช้งาน ภายในสำนักงานคุณได้

ประหยัดพลังงาน ออฟฟิศ ลดโลกร้อน global warming อนุรักษ์พลังงาน อุปกรณ์สำนักงาน

5. ใช้การส่งผ่านข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยโมเด็ม หรือ แผ่นดิสก์ แทนการส่งข่าวสารข้อมูลโดยเอกสาร โดยเฉพาะเมื่อเป็นเอกสารที่ต้องการตรวจเช็คก่อน

6. พิจารณาเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ แบบพ่นหมึก ( ink jet ) หรือ แบบเข็ม (dot matrix )สำหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน แม้ว่าบางเครื่องจะทำงานช้าและมีเสียงดัง นอกจากนี้เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึกจะใช้ไฟฟ้าเพียง 70% – 90% ของการใช้ไฟฟ้าของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ คุณภาพการพิมพ์ก็เป็นที่ยอมรับได้

 

ประหยัดพลังงาน ออฟฟิศ ลดโลกร้อน global warming อนุรักษ์พลังงาน อุปกรณ์สำนักงาน

7. ปิดเครื่องถ่ายเอกสาร เมื่อหมดเวลาทำงานในแต่ละวัน และในวันหยุดสุดสัปดาห์ เครื่องถ่ายเอกสารจะใช้ ไฟฟ้ามากในการเตรียมเครื่องเพื่อให้พร้อมที่จะทำงาน

8. ถ้าคุณต้องการส่งหนังสือหรือเอกสารให้ผู้ร่วมงาน โปรดใช้การส่งต่อ ๆ กันให้อ่าน เอกสารชุดเดียวกันแทนการถ่ายเอกสารหลาย ๆ ชุด

ประหยัดพลังงาน ออฟฟิศ ลดโลกร้อน global warming อนุรักษ์พลังงาน อุปกรณ์สำนักงาน

9. หลีกเลี่ยงการถ่ายเอกสาร ( จากข้อมูลที่ส่งมาทางเครื่องโทรสาร ) ของโทรสารลงบนกระดาษธรรมดาซึ่งการถ่ายเอกสารดังกล่าว ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งกระดาษและไฟฟ้า ถ้าคุณต้องการได้โทรสารบนกระดาษธรรมดา ควรพิจารณาการซื้อเครื่องโทรสารชนิดกระดาษธรรมดา หรือซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณ โทรสารผ่านเข้าสู่จอคอมพิวเตอร์

10. ลดการสูญเสียกระดาษเพิ่มมากขึ้น ด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้กระดาษปะหน้าโทรสาร ชนิดเต็มแผ่น และหันมาใช้กระดาษขนาดเล็กที่สามารถตัดพับบนโทรสารได้ด้วยแทน

ประหยัดพลังงาน ออฟฟิศ ลดโลกร้อน global warming อนุรักษ์พลังงาน อุปกรณ์สำนักงาน

11. ถ้าคุณใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่นอกสำนักงาน คุณควรเลือกใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊คใช้พลังงานเพียง 1 ใน 10 ของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ซึ่งสามารถประหยัดเงินได้ถึง 1,000 – 2,500 บาทต่อปี ขึ้นกับว่าคุณใช้ คอมพิวเตอร์บ่อยแค่ไหน

ประหยัดพลังงาน ออฟฟิศ ลดโลกร้อน global warming อนุรักษ์พลังงาน อุปกรณ์สำนักงาน

12. ปิดเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดภายหลังเลิกงาน เมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว เช่น เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้าเครื่องพับกระดาษและเครื่องใช้สำนักงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะการใช้งานเฉพาะซึ่งทำให้เกิดการสูญเสีย พลังงานถ้าถูกเปิดเครื่องทิ้งไว้เมื่อไม่มีการใช้งาน

ประหยัดพลังงาน ออฟฟิศ ลดโลกร้อน global warming อนุรักษ์พลังงาน อุปกรณ์สำนักงาน

13. เมื่อคุณเลือกซื้ออุปกรณ์สำนักงานใหม่ ควรเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จอภาพ และ เครื่องพิมพ์ ที่มีประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานนั่นเอง


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.myhappyoffice.com/index.php/2012/09/office-energy-saving/

เครดิต : แผนกงานโครงการ

193