สาเหตุของการเกิดไฟป่า (Wild fire)

by salmec power 17 กุมภาพันธ์ 2020

ไฟป่า (Wild fire) คืออะไร

ไฟป่านั้นเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากสภาพอากาศแห้ง และมีลมเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ไฟป่าลุกลามไปทั่ว เรามักจะได้ยินจากข่าวว่า ไฟป่ามักจะเกิดในสหรัฐอเมริกา ในแต่ละปีสหรัฐอเมริกาเกิดไฟป่ามากถึง 700 ครั้ง ทำลายพื้นที่ต่าง ๆ มากถึง 7 ล้านเอเคอร์ (ประมาณ 28,000 ตารางกิโลเมตร หรือ 17.7 ล้านไร่) ซึ่งทำให้สหรัฐอเมริกาต้องจ่ายเงินมากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์เพื่อที่จะจัดการกับไฟป่าที่เกิดขึ้น

การเกิดไฟป่าทำให้พื้นที่และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เสียหายอย่างมาก ไฟป่ามีอุณหภูมิสูงถึง 2,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 1,100 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของการเกิดไฟป่ามีอุณหภูมิความร้อนเป็นสองเท่าของอุณหภูมิพื้นผิวของดาวศุกร์ นอกจากอุณหภูมิที่ร้อนจัดแล้ว ไฟป่ายังลุกลามไปได้ไวมาก โดยไวเป็นสองเท่าของความเร็วเฉลี่ยของการวิ่งของมนุษย์อีกด้วย ดังนั้น จึงไม่ง่ายเลยที่เราจะต้องจัดการกับไฟป่าซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น

สาเหตุของการเกิดไฟป่า

ส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยกันว่าตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดไฟป่าก็คือ ธรรมชาติ เช่น การเกิดฟ้าผ่า การไหลของลาวา แต่ทราบหรือไม่ สาเหตุสำคัญของการเกิดไฟป่านั้นเกิดจากมนุษย์เรานั่นเอง

1. มนุษย์ เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดไฟป่าในสหรัฐอเมริกา โดย 90 เปอร์เซ็นต์พบว่าไฟป่าส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ ดังนี้
– การสูบบุหรี่ เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่า เนื่องจากนิสัยของมนุษย์ที่มักจะสูบบุหรี่ในขณะขับรถ หรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ และทิ้งก้นบุหรี่ไว้ตามท้องถนนโดยไม่ได้ดับก้นบุหรี่ก่อน ความประมาทของมนุษย์นี้เองที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่า และลมก็มีส่วนที่ทำให้ประกายไฟลุกลามจนเกิดเป็นไฟป่าขนาดใหญ่ได้
– การตั้งแคมป์และการเผาขยะ การท่องเที่ยวตั้งแคมป์และการเผาขยะในป่าก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าได้ ถ้ามีการจุดไฟแล้วไม่ดับให้สนิทก็ทำให้เกิดประกายไฟลุกลามเป็นไฟป่าได้

– การจุดพลุ ไม่น่าเชื่อว่าการจุดพลุเนื่องจากการเฉลิมฉลองเทศกาลต่าง ๆ ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าได้ ซึ่งมาจากประกายไฟของมันนั่นเอง
– การเกิดอุบัติเหตุทางเครื่องจักร การเกิดอุบัติเหตุรถชนหรือการระเบิดของบอลลูน ความร้อน ก๊าซ และประกายไฟจากอุบัติเหตุทำให้เกิดประกายไฟและลุกลามไปได้อย่างรวดเร็ว

2. สาเหตุจากธรรมชาติ ส่วนใหญ่เราจะเข้าใจว่าไฟป่านั้นมีสาเหตุหลักมาจากธรรมชาติ แต่แท้จริงแล้ว สาเหตุจากธรรมชาตินั้นเป็นเพียงแค่ 10 เปอร์เซ็นต์ของการเกิดไฟป่าในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น สาเหตุหลักของการเกิดไฟป่าจากธรรมชาติเกิดจากสองปัจจัย ดังนี้
– ฟ้าผ่า นักวิจัยพบว่า ฟ้าผ่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าได้ ซึ่งอาจจะไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับป่า แต่ฟ้าผ่าอาจผ่าสายไฟ ต้นไม้ หรือสิ่งของต่าง ๆ ซึ่งนำไปสู่การเกิดไฟป่าได้
– ภูเขาไฟระเบิด การเกิดภูเขาไฟระเบิดจะเกิดลาวาที่ออกมาจากปล่อง ซึ่งลาวามีความร้อนมากเกินกว่า 100 องศาเซลเซียส ซึ่งเมื่อลาวาไหลเข้าไปในพื้นที่ป่า ความร้อนก็สามารถก่อให้เกิดการเผาไหม้และเกิดประกายไฟ ทำให้เกิดไฟป่าได้

ผลกระทบของการเกิดไฟป่า

จะเห็นได้ว่าไฟป่าเป็นภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงมาก อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและต่อสิ่งแวดล้อมหลายอย่าง เช่น

1. ไฟป่าทำให้ระบบนิเวศเกิดความเสียหาย การเกิดไฟป่าทำให้ระบบนิเวศเสียหาย ทำให้พืชพันธุ์ธรรมชาติต่าง ๆ ถูกทำลาย ระบบนิเวศของสัตว์และพืชถูกทำลาย วงจรของสัตว์เปลี่ยนไป ถิ่นที่อยู่อาศัยเดิมของสัตว์ป่าหายไป ทำให้สัตว์ต้องย้ายถิ่นฐานไปที่อื่น หรืออาจทำให้สัตว์บางชนิดสูญพันธุ์หากหนีไม่ทัน โดยเฉพาะสัตว์ที่หายากและมีขนาดเล็ก เช่น แมลง กระต่าย นก งู ที่เสี่ยงต่อการตายจากไฟป่ามาก
2. ป่าไม้ถูกทำลาย ไฟป่าทำให้พื้นที่ที่เป็นแหล่งทำการเกษตรและแหล่งเพาะปลูกเสียหาย ทำให้คุณภาพของดินบริเวณนั้นเสื่อมโทรม ซึ่งต้องใช้เวลาฟื้นฟูเป็นเวลานานจึงจะกลับคืนสู่สภาพเดิม
3. มลภาวะทางอากาศ การเกิดไฟป่านั้นก่อให้เกิดหมู่ควันจากการเผาไหม้จำนวนมาก ควันที่เกิดจากการเผาไหม้ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศจำนวนมาก ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกที่นำไปสู่ภาวะโลกร้อนอีกด้วย
4. ความเสียหายทางเศรษฐกิจ ไฟป่านอกจากจะทำลายพื้นที่การเกษตรแล้วยังทำลายสิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สินต่าง ๆ ซึ่งพื้นที่เหล่านั้นมีคุณค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล นอกจากนั้นงบประมาณในการนำไปจัดการกับไฟป่าในแต่ละปีก็มีมูลค่ามหาศาลเช่นกัน
5. ผลกระทบต่อสุขภาพและมนุษย์ ควันและฝุ่นจากการเกิดไฟป่าส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างมาก โดยเฉพาะภูมิแพ้หรือโรคที่เกี่ยวกับการหายใจ

ถึงแม้ว่าไฟป่าจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อชีวิตและทรัพย์สิน แต่ไฟป่าก็มีข้อดีเช่นกัน การเกิดไฟป่าทำให้พืชพันธุ์ต้นกล้าต่าง ๆ สามารถแตกหน่อเจริญเติบโตขึ้นมาใหม่ได้ และบางครั้งก็เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ เมื่อถูกกระตุ้นจากความร้อน นอกจากนั้นไฟป่ายังกระตุ้นให้เกิดดอกและเกิดผลของพืชพันธุ์บางชนิด เนื่องจากเถ้าถ่านจากการเผาไหม้ของไฟป่า เป็นแหล่งอาหารที่มีคุณค่าต่อพืช มีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชหลายชนิด เช่น แมกนีเซียม โพแทสเซียม และแคลเซียม

 

อ้างอิง : แหล่งข้อมูล
Conserve Energy Future. What are Wildfires? สืบค้นเมื่อ 28 สิงหาคม 2561
Earth Eclipse. Causes and Effects of Wildfires. สืบค้นเมื่อ 28 สิงหาคม 2561
eSchool Today. How does a wildfire start? สืบค้นเมื่อ 28 สิงหาคม 2561
National Park Service. Wildfire Causes and Evaluations. สืบค้นเมื่อ 28 สิงหาคม 2561

เครดิต : ฝ่ายขายและการตลาด

130