ร้อยปีมี1ครั้ง
ปี พุทธศักราช 2263 เป็น “กาฬโรค” (ห่าตำตับ)
ปี พุทธศักราช 2363 เป็น “อหิวา” (ห่าตำไส้)
ปี พุทธศักราช 2463 เป็น “ไข้หวัดใหญ่” (ห่าตำหัว)
ปี พุทธศักราช 2563 เป็น “โควิด-19” (ห่าตำปอด)

..ทั้งหมดนี้คนไทยเราตั้งชื่อให้มัน..
ไม่ใช่คำหยาบ..คนเก่า คนแก่เขาให้ฉายาไว้.

 

ขอบคุณข้อมูล  :  www.postjung.com

เครดิต  :  ฝ่ายขายและการตลาด

208