ประกาศจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการตรวจ ไวรัสโควิด-19 ใครบ้างที่จะสามารถเข้ารับการตรวจได้ฟรี ไปอัปเดตข้อมูลกันค่ะ

ผู้ที่มีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง ในช่วง 14 วันก่อนมีอาการ

  • เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ที่มีการระบาดต่อเนื่อง
  • ประกอบอาชีพใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง
  • สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัย/ผู้ป่วยยืนยัน
  • บุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน

ผู้ที่มีไข้ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป+อาการร่วม

  • นอกจากมีไข้แล้วมีอาการร่วมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ

ผู้ป่วยปอดอักเสบ ที่มีประวัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

  • ใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัย
  • เป็นบุคลากรทางการแพทย์
  • ป่วยปอดอักเสบรักษาแล้วแต่อาการไม่ดีขึ้น
  • ป่วยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้

สรุปแล้ว สำหรับผู้ที่มีอาการตรงกับลักษณะดังกล่าวด้านบน สามารถเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ (บัตรทอง, ประกันสังคม, ราชการ) ได้ฟรี!! เมื่อเดินทางไปตรวจอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยไปด้วย

อ้างอิงข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เครดิต  :  ฝ่ายโครงการ

261