7 อุปกรณ์เทพ เพิ่มความปลอดภัยในไซด์งาน

ในปัจจุบันงานก่อสร้างในประเทศไทยมีความก้าวหน้า และเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งที่เกิดตามมาเป็นเงาในงานก่อสร้างก็คืออุบัติเหตุ ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน มีคนงานจำนวนไม่น้อยที่ยังคงเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากไซต์งานก่อสร้าง ดังนั้นการป้องกันอุบัติเหตุ จึงเป็นเรื่องสำคัญและควรทำอย่างจริงจังเพื่อลดความสูญเสีย ดังเช่น การใช้อุปกรณ์ป้องกันที่จะช่วยให้พี่ ๆ ผู้รับเหมาทุกท่านมีความปลอดภัยขึ้นไม่มากก็น้อย อยากรู้ไหมว่ามีอุปกรณ์ใดบ้าง? ตามมาดูกันนะคะ

 1. อุปกรณ์ป้องกันศรีษะ (Head Protection)
  ช่วยปกป้องศรีษะจากการกระแทก หรือของหล่นใส่ ควรมีคุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทาน และเบา เพื่อช่วยในเรื่องของความสะดวกในการทำงาน
 2. อุปกรณ์ป้องกันหน้าและดวงตา (Face and Eye Protection)
  ช่วยปกป้องรังสีที่เป็นอันตรายต่อใบหน้าและดวงตา เช่น การเชื่อมเหล็ก นอกจากนี้ยังช่วยปกป้องฝุ่น หรือสะเก็ดของวัสดุก่อสร้างในไซด์งานกระเด็นใส่ได้อีกด้วย
 3. อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดือนหายใจ (Respiratory Protection)
  ช่วยปกป้องฝุ่งละออง ควัน แก๊ส และไอละเหยจากการทาหรือผสมสีที่มีสารอันตรายปนเปื้อนอยู่ซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายจากการสูดดมและหายใจ
 4. อุปกรณ์ป้องกันระบบการได้ยิน (Hearing Protection)
  ช่วยปกป้องอันตรายจากเสียงที่ดังเกินไป เนื่องจากเสียงที่ดังเกินกว่า 85 เดซิเบล อาจเกิดอันตรายต่อแก้วหู
 5. อุปกรณ์ป้องกันมือและแขน (Hand and Arm Protection)
  ช่วยป้องกันอันตรายที่เกิดจากการสัมผัสด้วยมือ เช่น ความร้อน สารเคมี การขีดข่วน และกระแสไฟฟ้าในบางกรณี
 6. อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Foot Protection)
  ช่วยปกป้องการบาดเจ็บที่อาจเกิดกับเท้า เช่น การกระแทก การถูกของมีคมบาด ข้อเท้าพลิก หรือสารเคมีต่างๆในขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งในอาจจะมีคุณสมบัติทนทานต่อความร้อนด้วยในบางกรณี
 7. อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง (Fall Protection)
  ช่วยป้องกันอันตายจากการตกเช่น กันทาสีอาคารสูง การต่อนั่งร้าน หรือการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ในที่สูง ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) สายรัดตัวนิรภัย (Safety Harnesses) และสายรัดช่วยชีวิต (Life Line)

ขอบคุณข้อมูล : www.builk.com

เครดิต : ฝ่ายโครงการ

561