ฝ่ายขายและการตลาด เข้าดูแลความเรียบร้อยหน้างาน ในการขน ” COOLANT OIL “

ฝ่ายขายและการตลาด เข้าดูแลความเรียบร้อยหน้างาน ในการขน Coolant Oil ของลูกค้าที่ นิคมฯ เกตุเวย์  เพื่อส่งกำจัดที่บ่อ เอส เอส ซี ออยล์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

 

เครดิต : ฝ่ายขายและการตลาด