ประเภทงาน

Construction Building Works and Building Renovate Works.

รายละเอียดงาน

Project                            : บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด

Subject                           : งานก่อสร้างกำแพงกันดิน และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ Jetty ริมแม่น้ำป่าสัก

…………………………….สำรวจ ออกแบบ ซ่อมแซมปรับปรุงแนวกำแพงกันดิน และปรับปรุงภูมิทัศน์

…………………………….บริเวณ Jetty และ Oil Tank Farm

Working Period            : 2008-2009

Client                              : Unisealight Co.,Ltd.

Scope of work               : Design and Installation of Work for;

…………………………….Building Renovate Works.

1482