ติดต่อเรา

บริษัท ซาลเมค เพาเวอร์ จำกัด 403/4 ถ.ประชาสรรค์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 038-512-369 , 038-512-370 แฟกซ์ : 038-518-773
"เราซื่อสัตย์ จริงใจต่อลูกค้า ด้วยการ ให้สินค้าและบริการ ที่ดีที่สุดของเรา"