บริษัท ซาลเมค เพาเวอร์ จำกัด 403/4 ถ.ประชาสรรค์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 086-324-0572 ,038-512-369 , 038-512-370 แฟกซ์ : 038-518-773

e-mail :admin@salmecpower.com, purchase@salmecpower.com, account@salmecpower.com