‘ตาข่ายดักงู’ หรือ ‘สเน็คการ์ด’ เป็นอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้งูหรือสัตว์เลื้อยคลานขึ้นบนเสาไฟ เจ้าหน้าที่ PEA นำไปติดตั้งเพื่อป้องกันสัตว์ที่มักเลื้อยหรือไต่ขึ้นไปบนเสาไฟฟ้า แล้วทำให้ระบบไฟฟ้าขัดข้องและอุปกรณ์ไฟฟ้าบนเสาเสียหาย
นอกจากชนิดตาข่ายแล้ว เสาไฟฟ้าบางต้นอาจจะมีแผ่นพลาสติกสีสันต่าง ๆ พันติดไว้แทน ซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือป้องกันไม่ให้งูและสัตว์อื่น ๆ เลื้อยผ่านขึ้นไปได้
เครดิต : https://www.facebook.com/sgo.co.th/posts/3239571739444129/
1249