รู้จักกับ การเดินไฟในบ้าน

การเดินไฟในบ้าน เป็นสิ่งที่จำเป็นที่ผู้ที่จะสร้างบ้านใหม่ต้องวางแผนตั้งแต่การเริ่มสร้างบ้านใหม่ เพราะจะเกี่ยวข้องกับการติดตั้ง ความสวยงาม ความยากง่ายในการติดตั้ง และยังส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอีกด้วย

โดยที่การเดินสายไฟภายในบ้านก็จะแยกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ นั่นคือ เดินสายไฟแบบฝังผนัง และการเดินสายไฟแบบเดินลอย ซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีข้อดี และข้อเสียที่แตกต่างกันไป

1. การเดินสายไฟแบบฝังผนัง

การเดินสายไฟแบบฝังผนัง

เป็นวิธีการเดินสายไฟที่ใช้ฝังเข้าไปในผนังเลย จึงทำให้เมื่อทำการเดินสายเรียบร้อยแล้วจะดูเรียบร้อยสวยงาม ไม่มีสายไฟให้เห็น ซึ่งสามารถทำได้ทั้งผนังเบาและผนังอิฐ โดยจะทำการเดินสายไฟภายในท่อที่จะติดตั้งในช่องที่ได้เจาะผนังที่ได้เตรียมไว้

ข้อดีของการเดินสายไฟแบบฝังผนัง

 • ดูเรียบร้อยสวยงาม ไม่เห็นสายไฟ
 • ประหยัดพื้นที่ ไม่มีบล็อคลอยออกมาจากกำแพง
 • สายไฟที่ติดตั้งภายในผนังจะมีความทนทานสูงกว่า เพราะไม่ต้องพบเจอกับสภาพอากาศภายนอก
 • มีความปลอดภัยต่อไฟฟ้าลัดวงจรมากกว่า

ข้อจำกัดของการเดินสายไฟแบบฝังผนัง

 • ขั้นตอนการติดตั้งค่อนข้างยุ่งยาก
 • จำเป็นต้องใช้ช่างที่ชำนาญในการติดตั้ง
 • หากเกิดชำรุดภายในจุดที่มองไม่เห็น การซ่อมแซมภายหลังจะทำได้ค่อนข้างยุ่งยาก

2. การเดินสายไฟแบบเดินลอย

การเดินไฟแบบลอย

เป็นการเดินสายไฟอีกแบบหนึ่งที่ใช้ในปัจจุบัน โดยจะเดินสายไฟด้านนอกผนังโดยจะใช้ตัวจับหรือยึดสายไฟกับผนัง เช่นแบบตีกิ๊บ ครอบด้วยราง หรือเดินลอยโดยใช้อุปกรณ์ช่วย เช่น ท่อร้อยสายไฟ ซึ่งท่อตัวนี้จะมีทั้งในแบบโลหะ และพลาสติก โดยการเดินสายไฟในท่อไม่ควรเดินให้หนาแน่นเกินไป เพราะอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

ข้อดีของการเดินสายไฟแบบเดินลอย

 • ใช้เวลาและงบประมาณในการติดตั้งน้อยกว่า
 • สามารถปรับปรุงซ่อมแซมภายหลังได้ง่ายกว่า โดยที่ไม่ต้องรื้อผนัง
 • การเดินสายไฟภายในท่อจะช่วยปกป้องสายไฟได้ดีทำให้ใช้งานได้นาน

ข้อจำกัดของการเดินสายไฟแบบเดินลอย

 • ต้องใช้ความปราณีตในการติดตั้ง เพื่อความสวยงาม ทั้งในแบบ ติดกิ๊บ และแบบท่อ
 • สวิตช์ ที่ติดตั้งต้องติดลอยออกมาจากผนัง อาจจะต้องวางแผนการจัดวางเฟอร์นิเจอร์มากขึ้น
 • อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับอุปกรณ์ เช่น สีสำหรับทาท่อร้อยสายไฟ เพื่อให้กลมกลืนกับสีผนัง
 • หากมีสายไฟจำนวนมาก จะจำเป็นต้องใช้สายไฟเป็นจำนวนมาก ทำให้ดูรกไม่สวยงาม

ที่มา : scghome.com

301