น้ำมันหม้อแปลง เมื่อสัมผัสกับความชื้นในอากาศจะทำให้คุณสมบัติความเป็นฉนวนของน้ำมันลดลง หม้อแปลงจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการชำรุดเสียหาย
น้ำมันหม้อแปลง เมื่อสัมผัสกับก๊าซออกซิเจนในอากาศจะทำปฏิกิริยาเคมี หรือเกิดการ อ๊อกซิเดชั่น กลายเป็นกรดเข้าไปกัดกร่อนฉนวนภายในหม้อแปลง มีผลให้อายุหม้อแปลงสั้นลง
เมื่อเราสามารถปิดผนึกตัวถังหม้อแปลงได้ จะป้องกันความชื้นและออกซิเจนได้ 100% นี่คือที่มาของหม้อแปลงชนิด Hermetically Sealed Fully Oil Filled
เมื่อหม้อแปลงแบบปิดผนึกจ่ายกระแสให้ โหลด ความร้อนในหม้อแปลงเพิ่มขึ้น น้ำมันในหม้อแปลงมีปริมาตรเพิ่มขึ้น แต่แทนที่ความดันในตัวถังจะเพิ่มขึ้นตามที่เราเข้าใจ กลับไม่มีการเพิ่มขึ้นของความดันในตัวถังเลย นั่นเป็นเพราะตัวถังของหม้อแปลงชนิดนี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ มันจะทำตัวคล้ายกับลูกโป่งคือเมื่อเพิ่มปริมาตรเข้าไปด้วยการเป่าลม ลูกโป่งจะพองตัวขึ้นปริมาตรภายในเพิ่มขึ้นทำให้ความดันในลูกโป่งคงที่

สนใจสินค้าและบริการ
โทรสอบถามรายละเอียด

Tel : 081-816-1207
Email : sale@salmecpower.com
Line ID :  salmecpower

2139