บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ได้ให้บริการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการ รับกำจัดของเสีย รับจำกัดน้ำมัน ด้วยประสบการณ์มากกว่า20 ปี ทางบริษัทฯได้ให้บริการตลอด 24 ชม. เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีใบอนุญาตประเภทที่ 106 ถูกต้องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบกิจการ ทำน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันที่ใช้แล้ว มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 ได้รับการไว้วางใจจากบริษัทฯชั้นนำทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีรถขนส่งของเสีย ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มี GPS ติดตามทุกคัน

บริษัทฯ ยินดีให้บริการ รับกำจัดน้ำมันประเภทต่างๆ รับกำจัดน้ำมันปนเปื้อน น้ำมันใช้แล้วทุกชนิด เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเตา น้ำมันหล่อเย็น น้ำมันCoolant น้ำมันปนเปื้อน น้ำมันไฮดรอลิค กากน้ำมัน จารบีใช้แล้ว น้ำมันปนน้ำ น้ำมันหล่อลื่น  น้ำมันเสียอื่นๆ ทั้งจากภาคอุตสาหกรรม และ เรือเดินสมุทร

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3

 

ขั้นตอนการ รับกำจัดน้ำมัน และ รับกำจัดของเสีย จากภาคอุตสาหกรรม และ เรือเดินสมุทร

บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงปริมาณของกากของเสีย น้ำมันปนเปื้อนในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราจึงให้บริการรับกำจัดของเสียด้วยกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายและครบวงจร การบริการของทางบริษัทครอบคลุมทั้งการขนส่งของเสียทั้งทางบกและทางทะเล พร้อมทั้งบริการออกเอกสารกำกับของเสียอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ในปัจจุบันทางบริษัทฯ สามารถรับของเสียได้หลากหลายประเภท เช่น น้ำมันใช้แล้ว, น้ำมันปนเปื้อนจากเรือเดินสมุทร, ของเสียตามอนุสัญญา MARPOL, น้ำมันปนเปื้อนน้ำ, น้ำมัน Decant oil, น้ำมันเครื่องใช้แล้ว, น้ำมันล้างเครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งของเสียบางประเภทนั้น สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบพลังงานเชื้อเพลิงทดแทนได้ ซึ่งทางบริษัท มีกระบวนการคัดแยกของเสียเหล่านั้นและผ่านกระบวนการผลิตต่างๆของโรงงาน ซึ่งกระบวนการทำงานของบริษัทฯ มีขั้นตอนการรับบำบัด ดังนี้

1. ติดต่อลูกค้า และ นำตัวอย่างของเสียมาวิเคราะห์ – หลังจากที่บริษัทได้ทำการวิเคราะห์ของเสียแล้ว ในกรณีที่รับตัวอย่างไม่ได้ ทางบริษัทฯ จะแจ้งกลับไปยังลูกค้าเพื่อปฏิเสธการรับของเสีย ในกรณีที่สามารถให้บริการรับกำจัดได้ ทางบริษัทฯ จะแจ้งผลต่อลูกค้าและเสนอราคาค่าบริการ  เมื่อลูกค้าตอบตกลงลูกค้าจะต้องประสานงานและดำเนินการยื่นขออนุญาตนำน้ำมันออกนอกบริเวณโรงงาน ออกเอกสารหนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อประกันความรับผิด – Liability (กอ.1) และ ลูกค้าคีย์ขออนุญาตทางสื่ออิเลคทรอนิคส์ นำสิ่งปฏิกูลไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน กับกรมโรงงานฯ (สก.2) หลังจากที่เจ้าหน้าที่ SSC OIL ตอบรับการขออนุญาตและกรมโรงงานอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถนัดวันขนส่งของเสีย น้ำมันเสียได้ทันที ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเยี่ยมชมโรงงาน หรือต้องการดูใบอนุญาตต่างๆเพิ่มเติม สามารถนัดหมายกับทางบริษัทฯได้ทันที

ขั้นตอนการรับกำจัดน้ำมัน

 

2. รับกากของเสียจากลูกค้า – ทางบริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด มีทีมงานมืออาชีพคอยให้บริการรับกากของเสีย น้ำมันปนเปื้อน ทางบริษัทฯ มีรถ และ เรือขนส่งของเสียหลากหลายขนาด ผ่านมาตรฐานกรมโรงงาน ตอบสนองทุกความต้องการ เมื่อของเสียมาถึงที่บริษัทฯแล้ว จะมีการตรวจสอบของเสียเบี้ยงต้นโดยห้องแล๊ปของทางบริษัทฯว่าตรงตามที่แจ้งมาหรือไม่ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ SSC OIL แจ้งการรับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเข้ามากำจัด/บำบัด ต่อกรมโรงงาน พร้อมทั้งจัดทำบัญชีแสดงการรับมอบสิ่งปฏิกูล หรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.6) ภายใน 7 วัน หลังจากรับกากของเสีย กรณีที่น้ำมันเสียมีลักษณะเป็นไปตามที่ส่งมาพิจารณาแรกเข้า เจ้าหน้าที่ SSC OIL ลงชื่อรับน้ำมันในใบกำกับการขนส่งและแจ้งให้ผู้ขนส่ง Load น้ำมันลง Waste oil storage ที่จัดเตรียมไว้และบันทึกลงใน แบบฟอร์ม ทางบริษัทฯ สามารถรับของเสียต่อการกำจัดหนึ่งครั้งได้มากที่สุดถึง 6,000 ตัน

 

3. ตรวจเช็คปริมาณ และคัดแยกของเสีย น้ำมันเสีย ตามประเภท โดยเจ้าหน้าที่เทคนิค ทางบริษัทฯ มีห้องแลปประจำที่บริษัททำให้สามารถตรวจสอบคุณภาพและประเภทของของเสีย น้ำมันปนเปื้อน ได้อย่างละเอียด หลังจากนั้นปล่อยให้ของเสียตกตะกอนในบ่อบำบัดเป็นเวลา 1 สัปดาห์ น้ำมันที่อยู่บนผิวจะถูกดูดเข้ามาในถังกักเก็บ รอเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป

4. ตรวจเช็คคุณภาพน้ำมันปนเปื้อน กากของเสียอีกครั้ง ก่อนนำเข้าเครื่องจักร ตามกระบวนการรีไซเคิลของโรงงานอุตสาหกรรม โดยของเสีย น้ำมันเสีย น้ำมันปนเปื้อน ที่ผ่านการคัดแยกเบี้ยงต้นแล้ว จะผ่านกระบวนการกรอง เศษวัสดุ ของแข็งออกเสียก่อน หลังจากนั้นจะเอาน้ำมันเสียไปต้มด้วยเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อไล่น้ำและสิ่งเจือปนออก สุดท้ายแล้วน้ำมันที่ใช้ได้ก็สามารถนำกลับมารีไซเคิลในรูปของเชื้อเพลิงทดแทน(Recycle Oil) ทางบริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด มีทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี สามารถปรับคุณภาพ Spec น้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนตามความต้องการของลูกค้าได้

FLOW CHART ขั้นตอนการผลิต

5. ของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ จะถูกนำไปบำบัดอย่างถูกวิธี ด้วยเครื่องที่ทันสมัย ได้มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 ของเสียที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น น้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการรีไซเคิล หรือ อากาศเสียที่เกิดจากการต้มน้ำมันปนเปื้อนนั้น ทางบริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด มีระบบบำบัดมลพิษอย่างครบวงจรณ์ ระบบได้รับการเซ็นรับรองโดยวิศวกรสิ่งแวดล้อม และมีการตรวจสิ่งแวดล้อมตามกฏหมายกำหนดในทุกๆปี

ลูกค้าของเรา

การบริการรับกำจัดของเสีย น้ำมันปนเปื้อนของทางบริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศ และทั่วโลก และนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของลูกค้าหลักที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของบริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด

ในส่วนของการจำกัดของเสีย น้ำมันเสียทางเรือ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของรายชื่อสายการเดินเรือนานาชาติที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการรับกำจัดของเสียของทางบริษัทฯ ทั้งจากท่าเรือกรุงเทพ และ ท่าเรือแหลมฉบัง

  • KOTA HARTA, MOL CONTRIBUTION, KOTA LAYAR, NATAL, APOLLON D, MOL CONTINUITY, SINAR BIMA, AS SAYONAI, CHRISTA SCHULTE, OOCL OAKLAND, LAKE CASTLE, APL DANUBE, HS ONORE, ASTRLA ACE, NORDPANTHER