INFRARED HEATER

ลักษณะของ ฮีตเตอร์อินฟราเรด Infrared Heater เป็นการส่งผ่านความร้อนแบบแผ่รังสี (เหมือนกับดวงอาทิตย์ส่งความร้อนมายังโลก) จึงมีประสิทธิภาพสูง ความสูญเสียต่ำ ประหยัดไฟได้ 30-50% สามารถให้ความร้อนวัตถุได้ถึงเนื้อใน จึงทำให้ประหยัดเวลาได้ 1-10 เท่า (การให้ความร้อนแบบการพา และการนำความร้อนจะทำให้วัตถุร้อนเฉพาะที่ผิว แล้วค่อยๆซึมเข้าไปเนื้อในจึงใช้เวลามาก) มีขนาดเล็กกว่าฮีตเตอร์แบบทั่วๆ ไป ทำให้ประหยัดเนื้อที่ การติดตั้ง และการถอดเปลี่ยนเพื่อซ่อมบำรุงง่าย มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากไม่มีเปลวไฟ ตัวเรือนมีความเป็นฉนวนสูง ไฟไม่รั่ว ให้รังสีช่วง 3-10 µm. ซึ่งเป็นช่วงที่วัสดุเกือบทุกชนิดสามารถดูดซับรังสีได้ดี

ฮีตเตอร์อินฟราเรด หรือ Infrared Heater คืออุปกรณ์ให้ความร้อนกับชิ้นงานด้วยวิธีการทำให้เกิดความร้อนภายในตัวชิ้นงานร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยคลื่นอินฟราเรดมีความยาวคลื่น แสงประมาณ 5-10 ไมครอน ซึ่งวัตถุต่างๆ สามารถดูดซับคลื่นแสงที่มีความยาวคลื่นขนาดนี้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร, ห้องอบสี, งานบรรจุหีบห่อ, อบขึ้นรูปพลาสติก ฮีตเตอร์ลักษณะนี้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการให้มีความร้อนในการอบชิ้นงานที่สม่ำเสมอให้ความอบอุ่นแก่คนหรือสัตว์เลี้ยง ฮีตเตอร์อินฟราเรดที่ผลิตโดย บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด สามารถให้ความร้อนในกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ ลดการเกิดความเสียหายของชิ้นงาน มีรูปแบบการติดตั้งที่หลากหลายให้เลือกใช้ ซึ่งแตกต่างจากฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบอื่นในท้องตลาด และสามารถทำตามที่ลูกค้าต้องการได้ ฮีตเตอร์อินฟราเรดไม่เหมาะกับการใช้งานกับวัตถุเพียงชนิดเดียว คือ วัตถุที่สะท้อนแสงได้ เช่น ของที่มันวาว เนื่องจากวัตถุที่มันวาวจะไม่ดูดซับแสง ควรใช้หัววัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรคด้วยหรือหัววัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิล โดยให้ติด ตั้งไกล้วัตถุเป้าหมายมากที่สุดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

 

สนใจสินค้าและบริการ
โทรสอบถามรายละเอียด

www.salmecpower.com
สนใจติดต่อ 081-816-1207
Email:sale@salmecpower.com
Facebook : salmecpower
Line : salmecpower