ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400A แอมป์  ดร๊อปเอาท์(แอลทีสวิตช์ LT SWITCH)ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400A (400แอมป์) ดร๊อปเอาท์ (แอลทีสวิตช์ LT SWITCH) L.T แอลทีสวิทซ์ ส่งฟรี ต้องการใบกำกับภาษีแจ้งได้ครับ ฟิวส์แรงต่ำหม้อแปลงจำหน่ายทั่วไปจะมีค่า percent impedance ค่อนข้างต่ำคือ 4 – 6 % ด้วยจุดประสงค์เพื่อต้องการให้มี Voltage Regulation ดีคือ ไม่ว่าโหลดของหม้อแปลงจะมีมากหรือน้อยเพียงใด แรงดันของหม้อแปลงก็ไม่เปลี่ยนแปลงมาก ยังมีความสม่ำเสมอของแรงดัน แต่ผลที่ตามมาคือจะทำให้กระแสลัดวงจรค่อนข้างสูงมากจึงต้องป้องกันหม้อแปลง

สนใจสินค้าและบริการ
โทรสอบถามรายละเอียด

www.salmecpower.com
สนใจติดต่อ 081-816-1207
Email:sale@salmecpower.com
Facebook : salmecpower
Line : salmecpower